Blog LeGianT

"If I have seen further it is only by standing on the shoulders of giants." – Sir Isaac Newton

 • LeGianT

 • Hồ Chí Minh

 • Meta

 • Recent Posts

 • Recent Comments

  Gordon Finchman on Credit Crisis Indicators…
  brunette teenage gir… on Vietnam Balance of Payment…
  Futures Galleria on Visualizing Vietnam Economy…
  hong on Smartphone Industry and Apple…
  current account on Vietnam current account…
 • Blog Stats

  • 22,222 hits
 • Quotes

  "Talent is God-given: be humble. Fame is man-given: be grateful. Conceit is self-given: be careful." John Wooden

  ---
  "If you can't predict the future, then you need a system that can handle breakdown" John M. Keynes

  ---
  "The birth of economics as a discipline is usually credited by Adam Smith, who published "The Wealth of Nations" in 1776. Over the next 160 years an extensive body of economic theory was developed, whose central message was: Trust the Market." _ Paul Krugman
  ---
  "One fear is that foreign investors will stop buying U.S. debt, just as Washington needs to borrow more. Such a turn could lead to a dollar collapse, causing spikes in long-term rates and inflation. The less the U.S. need to borrow from abroad, the less downward pressure on the dollar - and the greater the balance in the global economy." _ James C. Cooper
  ---
  “Nếu ai cũng sợ chụp mũ, nếu chỉ có một trung tâm độc quyền phát ra chân lý, nếu cấp dưới chưa có thói quen tranh luận với cấp trên, không dám suy nghĩ bằng cái đầu của mình vì sợ mất đầu, thì tình trạng lạc hậu về nhận thức lý luận ở nước ta sẽ còn kéo dài”_ GS. TS. Dương Phú Hiệp
  ---
  “Vì dân, cứ nghĩ làm thế nào để vì dân thì sẽ biết cách làm việc, biết cách sống"

  "Đất đai rừng biển của ta
  Tự cường dân chủ ắt là tiến mau
  Quyết trừ tham nhũng làm đầu
  Nghiêm trị những kẻ cường hào nhiễu dân
  Chỉnh Đảng trong sạch rất cần
  Nghe nhiều bớt cấm thì dân đồng lòng
  Tăng kinh tế, tăng quốc phòng
  Dân mà tâm phục thì không sợ gì…"_ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
  ---
  “Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giê-su có ưu điểm là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Marx có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính sách thích hợp với điều kiện nước ta… Khổng Tử, Giê-su, Marx, Tôn Dật Tiên, chẳng đã có những điểm chung đó sao? Họ đều muốn mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin rằng họ nhất định chung sống với nhau rất hoàn mỹ như những người bạn thiết. Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy”_ Hồ Chí Minh
 • Advertisements

GDP (PPP) of Asia

Posted by LeGianT on June 21, 2008

GDP Asia

http://www.iea.org/Textbase/country/maps/asia/gdp_ppp.htm

IEA – International Energy Agency

GDP (PPP): Gross Domestic Product calculated using Purchasing Power Parities.

Gross Domestic Product [2007] Gross Domestic Product [2050]
Rank  ↓ Country  ↓ GDP (millions of USD)  ↓
1 Flag of the United States United States 13,843,825
2 Flag of Japan Japan 4,383,762
3 Flag of Germany Germany 3,322,147
4 Flag of the People's Republic of China China 3,250,827
5 Flag of the United Kingdom United Kingdom 2,772,570
6 Flag of France France 2,560,255
7 Flag of Italy Italy 2,104,666
8 Flag of Spain Spain 1,438,959
9 Flag of Canada Canada 1,432,140
10 Flag of Brazil Brazil 1,313,590
11 Flag of Russia Russia 1,289,582
12 Flag of India India 1,098,945
13 Flag of South Korea South Korea 957,053
14 Flag of Australia Australia 908,826
15 Flag of Mexico Mexico 893,365
Rank  ↓ Country  ↓ GDP (millions of USD)  ↓
1 Flag of the People's Republic of China China 78,000,000
2 Flag of the United States United States 38,500,000
3 Flag of India India 37,600,000
4 Flag of Brazil Brazil 11,300,000
5 Flag of Russia Russia 9,340,000
6 Flag of Mexico Mexico 8,580,000
7 Flag of Indonesia Indonesia 7,010,000
8 Flag of Japan Japan 6,670,000
9 Flag of the United Kingdom United Kingdom 5,130,000
10 Flag of Germany Germany 5,020,000
11 Flag of Nigeria Nigeria 4,640,000
12 Flag of France France 4,590,000
13 Flag of South Korea South Korea 4,080,000
14 Flag of Turkey Turkey 3,940,000
15 Flag of Vietnam Vietnam 3,600,000

http://en.wikipedia.org/wiki/BRIC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: