Blog LeGianT

"If I have seen further it is only by standing on the shoulders of giants." – Sir Isaac Newton

 • LeGianT

 • Hồ Chí Minh

 • Meta

 • Recent Posts

 • Recent Comments

  Gordon Finchman on Credit Crisis Indicators…
  brunette teenage gir… on Vietnam Balance of Payment…
  Futures Galleria on Visualizing Vietnam Economy…
  hong on Smartphone Industry and Apple…
  current account on Vietnam current account…
 • Blog Stats

  • 22,253 hits
 • Quotes

  "Talent is God-given: be humble. Fame is man-given: be grateful. Conceit is self-given: be careful." John Wooden

  ---
  "If you can't predict the future, then you need a system that can handle breakdown" John M. Keynes

  ---
  "The birth of economics as a discipline is usually credited by Adam Smith, who published "The Wealth of Nations" in 1776. Over the next 160 years an extensive body of economic theory was developed, whose central message was: Trust the Market." _ Paul Krugman
  ---
  "One fear is that foreign investors will stop buying U.S. debt, just as Washington needs to borrow more. Such a turn could lead to a dollar collapse, causing spikes in long-term rates and inflation. The less the U.S. need to borrow from abroad, the less downward pressure on the dollar - and the greater the balance in the global economy." _ James C. Cooper
  ---
  “Nếu ai cũng sợ chụp mũ, nếu chỉ có một trung tâm độc quyền phát ra chân lý, nếu cấp dưới chưa có thói quen tranh luận với cấp trên, không dám suy nghĩ bằng cái đầu của mình vì sợ mất đầu, thì tình trạng lạc hậu về nhận thức lý luận ở nước ta sẽ còn kéo dài”_ GS. TS. Dương Phú Hiệp
  ---
  “Vì dân, cứ nghĩ làm thế nào để vì dân thì sẽ biết cách làm việc, biết cách sống"

  "Đất đai rừng biển của ta
  Tự cường dân chủ ắt là tiến mau
  Quyết trừ tham nhũng làm đầu
  Nghiêm trị những kẻ cường hào nhiễu dân
  Chỉnh Đảng trong sạch rất cần
  Nghe nhiều bớt cấm thì dân đồng lòng
  Tăng kinh tế, tăng quốc phòng
  Dân mà tâm phục thì không sợ gì…"_ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
  ---
  “Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giê-su có ưu điểm là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Marx có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính sách thích hợp với điều kiện nước ta… Khổng Tử, Giê-su, Marx, Tôn Dật Tiên, chẳng đã có những điểm chung đó sao? Họ đều muốn mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin rằng họ nhất định chung sống với nhau rất hoàn mỹ như những người bạn thiết. Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy”_ Hồ Chí Minh
 • Advertisements

Vế đối Tết Canh Dần 2010

Posted by LeGianT on February 19, 2010

From: Blog Giáp Văn

Mời đối:

Đông Hải phong ba, Sửu qua Dần tới, quyết lập thế quần Ngưu đả Hổ.

Vế đối:

1.Tây Thiên cung kiếm, Tỵ nối Thìn đi, cộng đãi thời trảm Mãng thành Long. (Lê Vĩnh Trương)

2.Nam Bang an định, Mùi đợi Tuất về, không dung lũ treo Dê bán Chó. (Lê Vĩnh Trương)

3.Tây Sơn quật khởi, Dậu tiếp Thân sang, đã có thời giết Gà dọa Khỉ. (Lê Vĩnh Trương)

4.Nam Bang sóng dậy, Ngoại bại Nội tồn, lo chi mưu kế Ngoài bài Trong. (Đoàn Đình Sáng, từ trannhuong.com)

5.Lòng người dậy sóng, tính thú át tính người, khôi phục nhân tâm thú không còn. (Mr.Nguyễn)

6. Trường Sơn nổi lửa, Kỷ hết Canh sang, cần kết đoàn để Mốc phải Thay. (Chu Nam Cuong)

7. Tây Sơn địa chấn, Đông tàn Xuân thịnh, quyết một phen tế thế kinh bang. (Rongreu)

8. Cao nguyên lộng gió, đạp thác vượt ghềnh, ráng sức mọn diệt hung trừ bạo. (Nguyễn Chí Hiếu)

9. Đất bằng nổi sóng, Hổ thế chân Trâu, tạo niềm tin biệt Sửu tôn Dần. (Nguyễn Minh Tâm)

10. Lam Sơn dấy nghĩa, Đêm tàn Ngày rạng, hội Lũng Nhai nhất Dạ Nhật Tân. (Nguyễn Văn Nguyên)

11. Nam bang tỉnh ngộ, Dần khôn Sửu khổ, đừng sa vòng lưỡng Hổ phân Ngưu. (Hà Sĩ Phu, từ trannhuong.com)

12. Nam Thiên binh mã, Chín đi Mười đến, khó dằn lòng bỏ Chín làm Mười. (Lê Trung Tĩnh)

13. Sơn Hà nghiêng ngả, Gió dập Mưa dồn, phất cờ Nam hô Phong hoán Vũ. (Nguyễn Văn Nguyên)

14. Thăng Long thần khí, Khôn vượng Càn minh, sức ngàn năm động Địa kinh Thiên (Nguyễn Minh Tâm).

15. Tây Thổ đảo điên, Giỏi xuống Ngu lên, vẫn cần phải thu Tài diệt Dốt (Hùng Nguyễn).
16. Tây Thổ đảo điên, Tài kiệt Lũ dâng, phải bền gan dụng Trí chống Lụt (Hùng Nguyễn).

17. Bồ Đằng chớp giật, Thân hết Dậu sang, phá mưu sâu sát Kê hách Hầu (Lê Mai, từ trannhuong.com).

18. Nam Thiên cung kiếm, Dần chờ Thìn đến, cùng tin câu ngọa Hổ tàng Long (Lê Vĩnh Trương).

19. Đông A lưỡng thủ, hòa Bắc chinh Đông, phá kình ngạc mưu vương đồ bá.(Đinh Kim Phúc).

20. Nam Việt trầm kha, Rồng lên Ngựa tiến, giương cao cờ đàn Kiến đánh Voi (Namcua)

21. TÂY Nguyên hùng vỹ, GỖ quý RỪNG thiêng, chớ quên lời hợp MỘC thành LÂM. (Hà Sĩ Phu, ghép hai chữ MỘC thành chữ LÂM)

22. BẮC Phương biển lận, TA lui NGƯỜI lấn, phải ngăn trò ích KỶ hại NHÂN (Hà Sĩ Phu)

23. Giáo dục gian nan, Đông tàn Xuân đến, nguyện hiến kế chiêu Hiền diệt Dốt. (Nguyễn Bá Hải)

24. NAM PHƯƠNG tụ nghĩa, THÌN đến TỴ sang , cùng liên minh thập LONG truy XÀ. (Thái A, từ trannhuong.com)

25. Nam quốc hào kiệt, cổ đáo kim lai, ứng vạn biến hóa cựu thành tân (Lê Thị Bé Phương)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: